Bruk

Etter autorisering av AdWords-kontoen, besøk cron.php.

To URL-parametere i cron.php.

  1. Task: Spesifisere tasknavn for å bare kjøre den oppgaven
  2. User: Spesifisere brukernavn for å bare kjøre en spesifikk konto.